Helsingborg ska vara en plats där människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar.
I framtidens Helsingborg har vi full sysselsättning och det finns inga klyftor mellan människor och olika stadsdelar.
I Helsingborg har barnen den bästa förskolan och skolan. Grundskolan ger alla elever de kunskaper de behöver för att gå vidare till gymnasieskolan och därefter till vidare studier, förvärvsarbete eller eget företagande.
 
Vi har ett inkluderande synsätt där medborgarna, näringslivet, fackföreningsrörelsen, föreningslivet och kulturlivet aktivt deltar i stadens utveckling.
Framtidens Helsingborg är en stad som lever. Det finns gott om aktiviteter.
Kulturen blomstrar och idrottslivet är rikt.
Alla har möjlighet att leva ett aktivt och bra liv.
 
Vi har ren luft och rent vatten.
När vi blir sjuka finns en välutvecklad vård och omsorg.
Människan står i centrum, inte systemen. Systemen är bara medel för att människorna ska kunna leva ett rikt liv.
Demokratin genomsyrar samhället. Människorna i staden ges möjlighet att påverka stadens utveckling och sin egen vardag. Diskriminering är ett okänt begrepp. Alla människors resurser tas tillvara oavsett deras förutsättningar såsom kön, bakgrund, födelseort, tro eller ålder. Detta ger en stad full av dynamik, idéer och möjligheter.
Vi har tillsammans format en stad som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.
 
Detta är vår vision för Helsingborg.
För att nå vår vision ska vi socialdemokrater driva ett stort antal frågor, många med inriktning på jobb och näringspolitik. Våra förslag är starka och tydliga till sin karaktär inom en mängd områden.
 
Det handlar om att skapa jobb och att skapa bättre förutsättningar för en ökad jobbtillväxt i Helsingborg. Det handlar också om att skapa bättre arbetsförhållanden.
 
Vi vet att välfärden är en tillväxtfrämjande kraft. God barnomsorg, en riktigt bra skola, bra vård och omsorg, ett rikt kulturliv, är alla förutsättningar för ett flexibelt och högproduktivt näringsliv. En stark generell välfärd är en samhällsmodell som genererar hög tillväxt, fler arbetstillfällen och en god livskvalité i Helsingborg.

Share Button