Socialdemokraternas styrelse är det högsta beslutande organ efter medlemsmötena på lokalnivå, vi lägger fram den politiska viljeinriktningen för hur den socialdemokratiska politiken skall utformas

Arbetarekommunen i Helsingborgs styrelse vald på Årsmötet 2018

 

Mikael Andersson

Ordförande
Maila Mikael

 

Margareta Liljedahl Eriksson

Vice ordförande och fackligledare
Maila Margareta

 

Jan Björklund

Kassör/ ord ledamot
Maila Jan

 

Mickey Magnusson

Ersättare VU och vice sekreterare
Maila Mickey

 

Eva-Lotta Hermansson Truedsson

Ersättare VU
Maila Eva-Lotta


Ali Shibl

Ledamot
Maila Ali


Mia-Jonas Plunteman

Ledamot
Maila Mia-Jonas 

 

Vehid Stovrag

Ledamot och studieorganisatör
Maila Vehid


Ellinor Hammarsköld

Ledamot
Maila Ellinor

 

Marie Nilsson

Ledamot
Maila Marie

 

My Rosell

Ledamot
Maila My

 

 

Ersättare
Robert Lexeklint

Ersättare
Maila Robert

 

Elin Hellqvist

Ersättare
Maila Elin

 

Bengt Larsen

Ersättare
Maila Bengt

 

Yvonne Augustin 

Ersättare/Regionråd
Maila Yvonne

 

 

Gun Jönsson

Personal (närvarorätt)
Epost: gun.jonsson@socialdemokraterna.se


Tonka Frodlund  Adjungerad

Partistyrelsen
Epost: tonka.frodlund@helsingborg.se

 

Kent Härstedt Adjungerad

Riksdagsledamot
Epost: kent.harstedt@riksdagen.se

 

Yasmine Larsson Adjungerad

Riksdagsledamot
Epost: yasmine.larsson@riksdagen.se

 

 

Share Button