Socialdemokraternas styrelse är det högsta beslutande organ efter medlemsmötena på lokalnivå, vi lägger fram den politiska viljeinriktningen för hur den socialdemokratiska politiken skall utformas

Arbetarekommunen i Helsingborgs styrelse vald på Årsmötet 2017

 

Mikael Andersson

Ordförande
Epost: mikael.j.andersson@lo.se

 

Margareta Liljedahl Eriksson

Vice ordförande och fackligledare
Epost: margaretaleriksson@skane.sap.se

 

Kenth Hellqvist

Kassör/ ord ledamot
Epost: kenth.hellqvist@ifmetall.se

 

Mickey Magnusson

Ersättare VU och vice sekreterare
Epost: mickey.magnusson@jobbassistenten.com

 

Ann-Marie Eliasson

Ersättare VU
Epost: am.eliasson@live.se

Christel Håkansson

Ledamot
Epost: christel.hakansson@helsigborg.se


Ali Shibl

Ledamot
Epost: ali.shibl@helsingborg.se


Mia-Jonas Plunteman

Ledamot
Epost: mia-jonas@plunteman.se

 

Vehid Stovrag

Ledamot och studieorganisatör
Epost: vehid.stovrag@live.se


Ellinor Hammarsköld

Ledamot
Epost: ellinor.hammarskold@gmail.com

 

Marie Nilsson

Ledamot
Epost: marie.h.nilsson@ifmetall.se

 

Zeina Guven

Ersättare
Epost: zeina.guven@gmail.com


Robert Lexeklint

Ersättare
Epost: robert.lexeklint@hotmail.com

 

My Rosell

Ersättare
Epost: Myrosell00@gmail.com

 

Tomas Nordström

Ersättare
Epost: tomasnordstrom.hbg@gmail.com

Åsa Holmqvist

Ombudsman (adjungerad)
Epost: asa.holmqvist@socialdemokraterna.se

Tjänstledig från och med den 1 augusti 2017.


Gun Jönsson

Personal (närvarorätt)
Epost: gun.jonsson@socialdemokraterna.se


Tonka Frodlund  Adjungerad

Partistyrelsen
Epost: tonka.frodlund@helsingborg.se

 

Kent Härstedt Adjungerad

Riksdagsledamot
Epost: kent.harstedt@riksdagen.se

 

Yasmine Larsson Adjungerad

Riksdagsledamot
Epost: yasmine.larsson@riksdagen.se

 

Yvonne Augustin Adjungerad

Regionråd
Epost: yvonne.augustin@skane.se

 

Jan Björklund Adjungerad

Kommunsstyrelsen 2e vice ordförande
Epost: jan.bjorklund2@helsingborg.se

Share Button