I riksdagen finns 349 ledamöter. De väljs vart fjärde år då det är allmänna val i Sverige. Här nedan finns information och kontaktuppgifter till våra företrädare från Helsingborg

 

Yasmine

Yasmine Larsson

Ledamot i Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
Suppleant i Socialutskottet
Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
E-post: yasmine.larsson@riksdagen.se

kent3

Kent Härstedt

Ledamot i OSSE-delegationen
Ledamot i Försvarsutskottet
Suppleant i Utrikesutskottet
E-post: kent.harstedt@riksdagen.se

Share Button