Pressmeddelande: Vi vill höja habiliteringsersättningen

På torsdag den 17 maj kommer Vård-och omsorgsnämnden sammanträda. På bordet ligger ett ärende om att ansöka om statsbidrag, ett stimulansbidrag tillsatt för att höja en låg dagsersättning för personer som är aktiva inom Daglig verksamhet. Tyvärr väljer Jonny Cato Hansson, ordförande i Vård-och omsorgsnämnden att inte använda möjligheten till att höja dagsersättnigen fullt ut.

Kommunerna väljer själva om de vill betala ut habiliteringsersättning till de personer som har blivit beviljade LSS och deltar i Daglig verksamhet. Idag har en person som får heltidsersättning 45 kronor om dagen. Förslaget som ligger är att höja den ersättningen till 65 kronor. Det skulle vara möjligt att höja habiliteringsersättningen ännu mer, till ca 110 kronor.  Det lagda förslaget innebär att det totala belopp som Helsingborg är berättigat att ansöka om; 4 650 000 kronor kommer att användas till ungefär en tredjedel. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer därför bli tvungna att skicka tillbaka de delar av beloppet som inte används. Det, eftersom statsbidraget måste in i verksamheten under verksamhetsår 2018 och de medel som inte använts måste skickas tillbaka till Socialstyrelsen.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden säger:

  • Det är mycket förvånande att Jonny Cato Hansson väljer att inte ta tillvara på möjligheten att nyttja statsbidraget full ut. Vi vet att nivån på habiliteringsersättningen har varit eftersatt länge och de extra tillskott som det finns möjlighet att införa skulle betyda mycket för de som får ersättning.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • När regeringen har avsatt medel för att höja ersättningar för de som har bland arbetsmarknadens lägsta ersättningsnivåer anser jag att det är vår skyldighet att ta tillvara det utrymmet.

 

Share Button