Pressmeddelande

 

Långa försörjningsstödsärenden ökar risken för felaktiga utbetalningar

Arbetsmarkanden fattade beslut om en ny organisation för år 2017 med ett antal inriktningsbeslut. Ett av inriktningsbesluten gällde långa försörjningsstödsärenden. I stadsrevisionens granskning i november 2017 framkommer det att den nya organisationen inte fungerar som det var tänkt. Vi socialdemokrater kommer därför interpellera Arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke på nästa kommunfullmäktigemöte.

Beslutet att alla invånare med försörjningsstöd skall ha en kontaktperson, ”guide” uppfylls endast till hälften. Det är endast 36 procent som har en arbetsplan som även den bör uppdateras minst en gång var tredje månad. Sammantaget kan detta resultera i ett längre beroende och längre tid i försörjningsstöd istället för det som avsågs, nämligen egen försörjning. Det saknas ett strukturerat arbetssätt i frågan om den enskildes möjlighet att försörja sig själv och komma ifrån försörjningsstödet, samtidigt som det finns en risk för felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd enligt revisionsrapporten.

Anna Ingers Kommunalråd säger:

  • Revisionsrapporten är oroväckande. Den visar att de inriktningsbeslut som togs för att förbättra möjligheterna att komma ur beroendet av försörjningsstöd inte efterlevs. Vi kommer därför att ta upp frågan på nästa kommunfullmäktigemöte för att säkerställa att åtgärder vidtagits.

Marie Nilsson vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger:

  • Vårt mål med en ny organisation är att öka chanserna att komma ur beroendet av försörjningsstöd. Revisionsrapporten är därför alarmerande. Nu behöver vi få svar på hur det moderatledda styret kommer att säkerställa så försörjningsstödet blir så kort och kvalitativt som möjligt och ökar möjligheterna för egen försörjning för invånarna i Helsingborg.

 

 

Share Button