Pressmeddelande

Koloniernas existens måste säkerställas

Kolonierna är viktiga för helsingborgarna. De erbjuder en grön oas i vår stadsmiljö och behöver värnas och utvecklas i samförstånd med kolonister och koloniföreningar. Vi har därför lagt ett yrkande om att säkerställa koloniernas existens.

På Kommunfullmäktige idag den 21 november kommer vi ta beslut om stadsplanen. Från början var förslaget att huvudelen av stadens koloniområden ska bort till förmån för bostadsbyggande. Förslaget som ligger inför beslut har nu omarbetats och flera koloniområden finns med. Det är ett steg i rätt riktning men det finns fortfarande koloniområden som är hotade och det vill vi avvärja. Vi socialdemokrater har från början i processen med att ta fram en stadsplan, tydligt markerat vårt ställningstagande om att kolonierna ska få vara kvar. Det ställningstagandet står vi fast vid. Vi har därför yrkat att det tydligt ska framkomma i stadsplanen att det inte byggs på Mejeritomtens odlingslotter, Brytstugans och Tornets koloniområde samt att: – kolonisternas trygghet och säkerhet värnas. Det är därför viktigt att stängslen får finnas kvar på koloniområdena. Om det finns anledning att göra någon förändring ska det alltid göras i dialog och i samförstånd med kolonisterna.

 

Jan Björklund 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen säger:

  • Kolonierna betyder mycket för helsingborgarna. De ger ökad livskvalité och erbjuder tid för återhämtning.
  • Kolonisternas trygghet och säkerhet är av största vikt för oss och av den anledningen anser vi att stängslen ska få finnas kvar. Förändringar ska alltid göras i samförstånd med kolonisterna.
Share Button