Jan Björklund 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen skriver tillsammans i Dagens samhälle med våra riksdagsledamöter: Yasmine Larsson och Kent Härstedt att Helsingborg är ett perfekt val för att placera en digitaliseringsmyndighet:

Regeringen satsar stort på digitalisering och en ny digitaliseringsmyndighet är planerad till hösten 2018. Ambitionen att placera ut statliga myndigheter i landet i kombination med Helsingborgs strategiska läge och stadens aktiva arbete med digitalisering gör den till den perfekta placeringsorten.

Läs hela artikeln: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/helsingborgs-lage-perfekt-nya-myndigheten-19512

 

 

Share Button