Under mandatperioden 2014-2018 sitter Socialdemokraterna i oppositionsställning i kommunfullmäktige. Av 65 ordinarie platser i fullmäktige innehar (S) 19 platser, och av de 37 ersättarna i fullmäktige har (S) 10 ersättare.

(S) har idag tre kommunalråd: Jan Björklund (Gruppledare), Ola Möller samt Anna Ingers. Dessutom har vi en politisk sekreterare Åsa Holmqvist.

 

Share Button