Under mandatperioden 2014-2018 sitter Socialdemokraterna i oppositionsställning i kommunfullmäktige. Av 65 ordinarie platser i fullmäktige innehar (S) 19 platser, och av de 37 ersättarna i fullmäktige har (S) 10 ersättare.

(S) har idag tre kommunalråd: Jan Björklund (Gruppledare), Ola Möller samt Anna Ingers. Dessutom har vi en politisk sekreterare Przemyslaw Malachowski.

 

Jan-B-010

Jan Björklund (Gruppledare)

Vice ordförande Kommunstyrelse
Epost: jan.bjorklund2@helsingborg.se

olaM

Ola Möller

2e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden
Epost: ola.moller@helsingborg.se

anna_liten

Anna Ingers

Vice ordförande i Fastighetsnmänden
Epost: anna.ingers@helsingborg.se

Share Button