Vår syn på demokrati är villkorslös. Den demokratiska processen ska genomsyra hela samhället och förhållandet människor emellan. Det är därför vår uppgift att så långt som möjligt bredda och fördjupa demokratin i Helsingborg. Vi ska ta tillvara alla demokratiska yttringar så som fackföreningar, folkrörelser, ideella organisationer, kooperativ, bildningsorganisationer och alla andra fria rörelser i vår stad.

Alla helsingborgare ska beredas möjlighet att bidra efter förmåga till vår stads framtid, och ta del efter behov av det vi skapar tillsammans.
Mångfald skapar dynamik i samhället. Därför är alla välkomna att bidra till Helsingborgs utveckling, oavsett ålder, kön, ursprung eller sexuell läggning. Det är viktigt att alla är representerade och att alla ges lika möjligheter.

Helsingborg har alla förutsättningar att bli det samhälle som här beskrivs. Men då krävs förändring genom hårt och målmedvetet arbete. Det är i den politiska vardagen vi har möjlighet ta beslut i riktning mot det jämlika och solidariska Helsingborg vi strävar efter.

Läs hela Kommunala handlingsprogramet:

SHB KPHP 180509

Share Button